logo

Usluge izrade programa istražnih radova Misije G1 i G21 za glavni projekt obilaznice Cazina

Projekt details

Lokacija: Cazin, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada programa istražnih radova

  • Share