logo

Usluge eksterne kontrole na izgradnji autoputa, dionica Počitelj – Bijača, poddionica 1 Kravice – Bijača (od km 16+000 do km 21+255)

Projekt details

Lokacija: Čapljina, Ljubuški, BiH

Investitor: JP Autoceste FBiH

Usluga: Vanjska kontrola kvalitete Sve analize u okviru vanjske kontrole kvalitete: ispitivanje betona, asfalta i tla.

  • Share