logo

Revizija izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije tunela “Vranduk II” na cesti M17, dionica Topčić Polje – Lašva, km 7+416

Projekt details

Lokacija: Zenica, BiH

Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Revizija projektne dokumentacije

  • Share