logo

Projekt održivog upravljanja šumama i krajolicima – Rekonstrukcija / izgradnja protivpožarnog puta Gornji Vlašani – Pogožđe, GJ Posušje u dužini 3 km

Projekt details

Lokacija: Posušje, BiH

Investitor: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva / Jedinica za implementaciju projekata

Usluga: Tehnički nadzor radova

  • Share