logo

Misije G31 i G32 za objekte 2 i 3 stambeno-poslovnog kompleksa Kapetanovina

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Mo Haus d.o.o. Mostar

Usluga: Izvedbeni geotehnički projekt

  • Share