logo

Kontrola proizvodnje kamenog frakcioniranog agregata na kamenolomu Delića Brdo

Projekt details

Lokacija: Petrovo, BiH

Investitor: Geokop d.o.o. Derventa

Usluga: Kontrola proizvodnje

  • Share