logo

Izvedbeni projekt konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Marka Marulića u Sarajevu

Projekt details

Lokacija: Sarajevo, BiH

Investitor: Fabing d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada izvedbenog projekta konstrukcije

  • Share