Izrada studije utjecaja na okoliš za Imotsko-Bekijsko Polje | IGH d.o.o.
logo

Izrada studije utjecaja na okoliš za Imotsko-Bekijsko Polje

Projekt details

Lokacija: BiH

Investitor: Dvokut-Ecro d.o.o. Zagreb

Usluga: Izrada studije utjecaja na okoliš

  • Share