logo

Izrada glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem građevinskih i elektro radova pri instaliranju VHF antene na lokaciji Bukovik

Projekt details

Lokacija: Bukovik, Sarajevo, BiH

Investitor: Federalna Direkcija za civilno zrakoplovstvo

Usluga: Projektiranje / Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share