logo

Izrada geotehničkih misija G41 i G42 za Hotel Almira

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Almira-Travel Agency d.o.o. Mostar

Usluga: Revizija izvedbenog geotehničkog projekta i geotehnički nadzor radova

  • Share