logo

Izrada geotehničke misije G31 i G32 na dionici koridora Vc, Počitelj-Bijača, poddionica Zvirovići-Međugorje

Projekt details

Lokacija: Čapljina – Ljubuški, BiH

Investitor: Niskogradnja Laktaši d.o.o. Banja Luka

Usluga: Izrada izvedbenog geotehničkog projekta i geotehničko praćenje radova

  • Share