Ispitivanje čvrstoće kamena na pritisak na projektu rekonstrukcije ulice Braće Fejića u Mostaru | IGH d.o.o.
logo

Ispitivanje čvrstoće kamena na pritisak na projektu rekonstrukcije ulice Braće Fejića u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Grad Mostar

Usluga: Eksterna kontrola kvalitete

  • Share