Usluge izrade izvedbenog projekta energetske efikasnosti rehabilitacije Psihijatrijske bolnice u Mostaru | IGH d.o.o.
logo

Usluge izrade izvedbenog projekta energetske efikasnosti rehabilitacije Psihijatrijske bolnice u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: UNDP

Usluga: Izrada izvedbenog projekta

  • Share