logo

Geotehnička ispitivanja MHE RZA – 3 Valetovo, Višegrad

Projekt details

Lokacija: Višegrad, BiH

Investitor: Geotehnika 94 d.o.o. Mostar

Usluga: Labaratorijska ispitivanja

  • Share