IGH MOSTAR d.o.o. Mostar


IGH-MOSTAR je jedan od osnivača UDRUGE KONZULTANATA INŽENJERA BOSNE I HERCEGOVINE -UKI BIH (www.uki.ba), koja je članica MEĐUNARODNE FEDERACIJE KONZULTANATA INŽENJERA -FIDIC, Geneve (www.fidic.org)


Hrvatski    English    
 
 
 
 
 

  


AKTUALNO
Novi direktor IGH-MOSTAR
Dana 24.01.2013. godine, u sudskom registru, kao novi direktor je upisan g. Vinko Šaravanja, dipl. ing. građ, ranije zamjenik direktora "IGH-MOSTAR" d.o.o.